facebook

Program Rybki...

dzieci w wieku od 5 do 11 miesiąca życia

Może być również programem startowym do dalszej kontynuacji na programach Ryby i Wieloryby.

To program wspierający rozwój psychofizyczny najmłodszych dzieci w wieku niemowlęcym.

Kierowany do maluszków wraz z rodzicem/opiekunem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 45 minut. Uczestnicy bawią się pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela/animatora. Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie 8 par rodzic-dziecko.

Ideą tego cyklu jest stworzenie maleństwu licznych okazji do doświadczenia świata i budowania na tej podstawie skojarzeń, które stanowią podwaliny inteligencji i człowieka. Istotne jest, aby te doświadczenia dostarczane były w sposób przemyślany, klarowny dla dziecka, w optymalnym nasileniu i częstotliwości oraz w najlepszym czasie na ich przyjęcie. Aby dziecko mogło odbierać otoczenie poprzez wszystkie zmysły i miało również możliwość własnej aktywności.

Program opracowany został z uwzględnieniem specyficznych umiejętności i zdolności, jakie pojawiają się w tym przedziale wieku rozwojowego dziecka, który przypada na okres niemowlęcy. Odnosi się do wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka oraz prawidłowości rozwojowych. Dlatego bierze pod uwagę strefę najbliższego rozwoju - nie przyspieszając i nie "przeskakując" naturalnych jego faz.

W programie Rybki inspirowano się wieloma metodami, takimi jak:

  • Integracja Sensoryczna J. Ayres,
  • Ruch Rozwijający Metodą W. Sherborne,
  • Trening Ch. Knilla,
  • Muzykoterapia.

W czasie zajęć pojawią się także:

  • zabawy paluszkowe,
  • ćwiczenia relaksacyjne,
  • dziecięce masażyki wg M. Bogdanowicz,
  • zabawy logopedyczne,
  • wielozmysłowa stymulacja.