<
facebook

Program Ryby...

dzieci w wieku od 11 do 19 miesiąca życia

Może stać się propozycją zajęć dla troszkę starszych dzieci jako program startowy przed programem Wieloryby, jak również doskonałą kontynuacją po programie Rybki.

Jest to program wielostronnie wspierający rozwój psychofizyczny małych dzieci, kierowany do maluchów wraz z rodzicem/opiekunem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 45 minut.

Uczestnicy bawią się pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela/animatora. Zajęcia odbywają się grupie max. 8 par rodzic-dziecko.

Ideą tego cyklu jest stworzenie dziecku bezpiecznych i sprzyjających warunków do eksplorowania i odkrywania możliwości tkwiących w otoczeniu oraz zachęcanie go do tego. W czasie zajęć wzbudzana jest ciekawość poznawcza malucha, rozwijane pierwsze zainteresowania i zdolności, które już w tym okresie zaczynają się ujawniać.

Program opracowany został z uwzględnieniem specyficznych umiejętności i zdolności jakie pojawiają się w tym przedziale wieku rozwojowego dziecka. Odnosi się do wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka oraz do prawidłowości rozwojowych. W tym okresie radość z przemieszczania się i ruchu dominuje nad innymi możliwościami i osiągnięciami. Program Ryby uwzględnia tą prawidłowość.

W programie Ryby wykorzystano elementy wielu metod, takich jak:

  • Integracja Sensoryczna,
  • Ruch Rozwijający Metodą Weroniki Sherborne,
  • Trening Knille'a,
  • Muzykoterapia i Logorytmika,
  • Pedagogika Zabawy.

W czasie zajęć pojawią się także:

  • ogólnorozwojowe zabawy ruchowe,
  • zabawy paluszkowe,
  • zabawy logopedyczne,
  • dziecięce masażyki,
  • wielozmysłowa stymulacja.