facebook

Program Wieloryby...

dzieci w wieku od 19 do 36 miesiąca życia

Może stanowić doskonałą bazę przed-przedszkolnych zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku 2-3 lat, które w perspektywie kilku miesięcy mają rozpocząć edukację przedszkolną. Program może być doskonałą kontynuacją zajęć po zrealizowanym programie Ryby lub sekwencji Rybki, Ryby.

Ideą tego cyklu jest stworzenie dziecku okoliczności optymalnych do rozwijania wszystkich ośmiu inteligencji:

 • inteligencji językowej (werbalnej,lingwistycznej),
 • inteligencji logiczno-matematycznej,
 • inteligencji wizualno-przestrzennej (konstrukcyjnej),
 • inteligencji ruchowej,
 • inteligencji muzycznej,
 • inteligencji przyrodniczej,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • inteligencji interpersonalnej.

W programie Wieloryby wykorzystano elementy wielu metod, takich jak:

 • Integracja Sensoryczna,
 • Ruch Rozwijający Metodą Weroniki Sherborne,
 • Muzykoterapia i Logorytmika,
 • Pedagogika Zabawy,
 • Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz,
 • Dziecięca Matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • czytanie globalne na podstawie koncepcji G. Domana i inne.

W czasie zajęć pojawią się także:

 • ogólnorozwojowe zabawy ruchowe,
 • zabawy inspirowane koncepcją L. Wygotskiego,
 • zabawy inspirowane koncepcją M. Montessori,
 • zabawy logopedyczne,
 • zabawy plastyczne.